Hakkımda

Hakk覺m覺zda

Prof. Dr. Mehmet Çabalar

Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler ve Ders Notları

 

  1. Çabalar, M. Viroloji, (Editör; Yeşilbağ, K.), Ünite 7-10, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 2339, AÖF Yayın No: 1336, (ISBN-978-975-06-1013-4), Eskişehir, 2011 (2. Baskı 2012 ve 3. Baskı 2016). 
    VİROLOJİ.PDF
  2. Çabalar, M. Veteriner Viroloji, Hayvanların Viral Hastalıkları, (Editör: Yeşilbağ, K.), Ünite 3-5-13, 1. Baskı, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti. (Sertifika No: 40180) ISBN: (978-605-9720-53-3), Malatya, 2021.
    VETERİNER VİROLOJİ.PDF
  3. Çabalar, M., İ. Özgünlük, “Viroloji-II Ders Notları” Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2017.
    VİROLOJİ-II DERS NOTLARI.PDF