Hakkımda

Hakk覺m覺zda

Prof. Dr. Mehmet Çabalar  

Yayınlar ve Sunumlar

 

 1. Burgu, İ., Y. Akça, F. Alkan, A. Özkul, T. Karaoğlu ve M. Çabalar, “Antibody Prevalence of Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) in Goats in Turkey”, Dtsch. tierarztl. Wschr., 101, 390-391 (1994).
 2. Yılmaz, O., M. Çabalar ve S. Özbilgin, “The In Vivo and In Vitro Comparative Nephrotoxicity of Cefazolin and Gentamisin”, Vet. Human Toxicol. 41, 222-225 (1999).
 3. Gülbahar, M. Y., M. Çabalar, Y. Gül ve H. İçen, “Immunohistochemical Detection of Antigen in Lamb Tissues Naturally Infected with Sheeppox Virus”, J. Vet. Med. B, 47, 173-181 (2000).
 4. Çabalar, M., B. Boynukara, T. Gülhan ve İ. H. Ekin, “Prevalence of Rotavirus, Escherichia coli K99 and O157:H7 in Healthy Dairy Cattle Herds in Van, Turkey”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 25, 191-196 (2001).
 5. Özkul, A., İ. Keleş, T. Karaoğlu, M. Çabalar ve İ. Burgu, “Detection and RFLP Analysis of Canine Parvovirus (CPV) DNA by Polymerase Chain Reaction (PCR) in a Dog”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 26, 1201-1203 (2002).
 6. Gülbahar, M. Y., M. Çabalar ve B. Boynukara, “Avipoxvirus Infection in Quails”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 29, 449-454 (2005).
 7. Gülbahar, M. Y., W. C. Davis, H. Yüksel ve M. Çabalar, “Immunohistochemical Evaluation of Inflammatory Infıltrate in the Skin and Lung of Lambs Naturally Infected with Sheeppox Virus” Vet. Pathol., 43, 67-75 (2006).
 8. Biricik, H.S., M. Çabalar ve M.Y. Gülbahar, “Oral Papillomatosis in a Dog and its Therapy with Taurolidine”, Acta Veterinaria Brno, 77, 373-375, (2008).
 9. Koray, E., F. Gunay, O. E. Kasap, K. Oter, S. Gargari, T. Karaoglu, S. Tezcan, M. Çabalar, Y. Yildirim, G. Emekdas, B. Alten, ve A. Ozkul, “Serological, Molecular and Entomological Surveillance Demonstrates Widespread Circulation of West Nile Virus in Turkey” PLoS Negl. Trop. Dis., 8(7): e3028. doi:10.1371/journal.pntd. 0003028, (2014).
 10. Ün, H., N. Yumusak, İ. Özgünlük, R. Yilmaz ve M. Çabalar, “A lumpy skin disease case in the southeast Turkey: A threat for Eurasia” Indian J. Anim. Res., 53, 129-135, DOI:10.18805/ijar. B-732, (2019).
 11. Burgu,İ., Y. Akça, F. Alkan, A. Özkul, T. Karaoğlu ve M. Çabalar, “Antibody Prevalence of Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) in Goats in Türkiye”, 1st. International Veterinary Microbiology Congress, p. 24-25, (25-27 September), İstanbul, 1996.
 12. Çabalar, M., H. Voyvoda ve S. Sekin, “Clinic, Serologic and Electron Microscopic Diagnosis of Ecthyma Contagiosum (ORF) in a Sheep Flock in Van”, 1st. International Veterinary Microbiology Congress, p. 50-51, (25-27 September), İstanbul, 1996.
 13. Boynukara, B., M. Çabalar, T. Gülhan ve S. Aslan, “Prevalence of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Turkish Van Cats”, British Small Animal Veterinary Association (BSAVA), 44th Annual Congress, Scientific Proceedings, p. 558, (5-8 April), ICC Birmingham, UK, 2001.
 14. Boynukara, B., M. Çabalar, T. Gülhan ve İ. H. Ekin, “Detection of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Some Healthy Dairy Cattle Herds in Van Province of Turkey”, XXII. World Buiatrics Congress, p. 170-171, (18-23 August), Hannover, Germany, 2002.
 15. Gülbahar, M. Y., M. Çabalar ve B. Boynukara, “Avian Poxvirus Infection in Coturnix Quails in Van, Turkey”, XXII World’s Poultry Congress, p. 796, (8-13 June), Istanbul Convention and Exhibition Center, Turkey, 2004.
 16. Çabalar, M. ve S.B. Dağalp, “Seroprevalence of Bluetongue and Akabane Diseases in Dairy Cattle in South-East Turkey”, 7th Middle European Buiatric Congress, p. 296-297 (29th March to 1st April), Radenci, Slovenia, 2006.
 17. Çabalar, M. ve S.B. Dağalp, “Feline Herpesvirus-1 Infection in Turkish Van Cats with Conjunctivitis and Upper Respiratory Tract Disease” XIV. International Congress of Virology, p. 288, (10-15 August) Istanbul Convention and Exhibition Center, Turkey, 2008.
 18. Dağalp, S.B., F. Aliriza, T.Ç. Oğuzoğlu, D. Fırat, M. Çabalar ve F. Alkan, “Moleculer Detection and Phylogenetic Analysis of Feline Herpesvirus Type 1(FHV-1) in Cats with Respiratory Tract Disease in Turkey” 4th ESVV Veterinary Herpesvirus Symposium, p.23 (January 17-18) Zurich, Switzerland, 2013.
 19. Çabalar, M. ve S. Kozat, “Serological Evidence of Maedi-Visna Infection among Indigenous Sheep Flocks in Van Province of Turkey” International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), p.146 (25-29 August) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2016.   
 20. Çabalar, M. ve G. Aksoy, “Importance of Zoonotic Diseases in Animal Rescue” International Animal Rescue Conference, p. 85-86 (08 July) Aksaray, Turkey, 2017.
 21. Dağalp, S.B., F. Doğan, S.D. Dorttas, T.A. Farzani, A.Z. Babaoğlu ve M. Çabalar, “Moleculer Investigation of the Infections of Feline Herpes Virus 1 (FHV-1) and Feline Calicivirus in Upper Respiratory System Problems of Cats” 2nd International Congress of Veterinary Microbiology, p. 98, (16-19 October), Lara / Antalya, 2018.
 22. Özgünlük, İ., Ün, H.,ve M. Çabalar, “Investigation of Lentivirus  Infection of Small Ruminants in Southeastern Anatolia in Turkey” 1.International Mediterranean Symposium , Symposium Full Text Book, Volume 5, p. 314-323, (1-3 November), Mersin /Turkey, 2018.         
 23. Ilgaz, A., M. Çabalar ve B. Yalçın, “Van İlinde Alabalıklarda Rastlanan E. coli’ye Bağlı Ölümler”, İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 20, 25-29 (1994).
 24. Çabalar, M. ve Y. Akça, “Fertilite Problemli İneklerde Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis - Enfeksiyöz Pustuler Vulvovaginitis (IBR-IPV) Virus İzolasyonu ve Seroepidemiyolojisi”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 41, 337-349 (1994).
 25. Özkul, A., M. Çabalar, S. Bilge, Y. Akça ve İ. Burgu, “Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Rastlanan IBR/IPV ve BVD Virus Enfeksiyonlarının İnfertilite Olgularındaki Rolü”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 42, 381-387 (1995).   
 26. Çabalar, M., H. Voyvada ve S. Sekin, “Van Yöresinde Bir Sürüde Ecthyma Contagiosum (ORF) Olgusu”, Ankara Üniv.Vet. Fak. Derg., 43, 45-51 (1996).            
 27. Çabalar, M. ve V. S. Ataseven, “Van Yöresinde Koyunlarda Parainfluenza Virus-3 (PIV-3), Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1) ve Respiratory Syncytial Virus (RSV) Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması”, Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Derg., 5, 73-78 (1999). 
 28. Karaoğlu,T., M. Çabalar ve S. Ataseven, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sığır Adenovirus (Tip-1, 2 ve 3) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 10, 57-60 (1999).
 29. Çabalar, M. ve T. Karaoğlu, “Sığırların Bovine Viral Diarrhea (BVD) Virus Enfeksiyonuna Karşı Antikor Varlığının Araştırılmasında Nötralizasyon İmmunoperoksidaz (NPLA) ve Serum Nötralizasyon (SN) Testlerinin Karaştırılması“, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 46, 249-255 (1999).
 30. Çabalar, M., H. Voyvoda ve S. Sekin, “Virological and Serological Examinations for Rotaviruses in Diarrhoeic Calves”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(1), 18-21 (2000).
 31. Çabalar, M. ve K. Can-Şahna, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Sığırlarında Parainfluenza Virus-3, Bovine Herpes Virus-1 ve Respiratory Syncytial Virus Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(2), 101-105 (2000).
 32. Gülbahar, M.Y., M. Çabalar ve A. Ertürk, “Detection by Immunoperoxidase Technique of Parainfluenza type-3 Virus and Respiratory Syncytial Virus Antigens in Naturally Occurring Pneumonia in Lambs”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 13(1-2), 74-77 (2002).
 33. Kaya, A., Y. Akgül, B. Boynukara ve M. Çabalar, “Neonatal Buzağı İshallerinde Etiyolojik Faktörler ve Florfenikol’ün Terapötik Etkinliğinin Araştırılması”, Bültendif Veteriner Bülten, 20, 6-12 (2003).  
 34. Çabalar, M., “Van Yöresindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Rotavirus Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 15 (1-2), 33-35 (2004).                  
 35. Aslan, S. ve M. Çabalar,  “Evcil Güvercinlerde Rotavirusların Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) Tekniği ile Tanısı ve Karakterizasyonu” Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Derg., 9 (1), 107-115 (2006).
 36. Çabalar, M., A. Kaya ve S. Arslan, “Yeni Doğan Buzağıların İshal Olgularında Rotavirus ve Coronavirus Araştırılması” Vet. Bil. Derg., 23 (3-4), 103-106 (2007).
 37. Özgünlük, İ., M. Çabalar, ve S. Kozat, “Van Yöresindeki Koyunlarda PI-3 Virus         Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması” Harran Üniv. Vet. Fak. Derg., 1(1), 39-43 (2012).
 38. Özgünlük, İ. ve M. Çabalar, “Şanlıurfa Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Mavidil Virus Antikorlarının Araştırılması” Harran Üniv. Vet. Fak. Derg., 2 (1), 12-17 (2013).
 39. Tonbak, Ş., E. Berber ve M. Çabalar, “Türkiye’nin Bazı Bölgelerinde 2008 Yılında Görülen Bovine Ephemeral Fever Virüs Enfeksiyonlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi” F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 27 (1), 35-37 (2013).  
 40. Çabalar M. ve İ. Özgünlük, “Van İlindeki Koyun Sürülerinde Bovine Herpesvirus-1 Antikorlarının Prevalansı” Harran Üniv. Vet. Fak. Derg., 3 (2), 89-92 (2014).
 41. Gür S., M. Çabalar, A. Kaya ve M. Gürçay, “Van ilinde Equine Viral Arteritis Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması” Kocatepe Vet. J., 8 (2), 36-40 (2015).
 42. Ün H., İ. Özgünlük ve M. Çabalar, “Şanlıurfa Yöresinde Maedi-Visna Virus (MVV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması” Harran Üniv. Vet. Fak. Derg., 7 (2), 144-148 (2018).
 43. Dağalp S.B., F. Doğan, T.A. Farzani, A.R. Babaoğlu, G.A. Kırmızı, M. Çabalar, “Solunum Sistemi Problemli Kedilerde Feline Herpesvirus-1 (FHV-1) ve Feline Calicivirus varlığının Moleküler Olarak Araştırılması” Eurasian J. Vet. Sci., 35 (3), 131-138 (2019).
 44. Özkul, A., M. Çabalar, İ. Burgu ve T. Karaoğlu, “IBR/IPV ve BVD Viruslarının Dölverimi Üzerine Etkisi”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, s. 66, (27-29 Eylül), Ankara, 1994.
 45. Çabalar, M. ve Y. Akça, “Fertilite Problemli İneklerde Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis -Enfeksiyöz Pustuler Vulvovaginitis (IBR-IPV) Virus İzolasyonu ve Seroepidemiyolojisi”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, s. 68, (27-29 Eylül), Ankara, 1994.
 46. Çabalar, M., H. Voyvoda ve S. Sekin, “Diagnosis of Ecthyma Contagiosum (ORF) in Lambs using Direct Electron Microscopy”, 13. National Electron Microscopy Congress (With International Participation), Life Sciences, p. 131- 134, (1-4 September), METU - ODTÜ, Ankara, 1997.
 47. Çabalar, M., H. Voyvoda ve S. Sekin, “İshalli Buzağılarda Rotavirusların Latex Aglutinasyon (LA) ve Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) Teknikleri ile Tanısı”, III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 136-137, (23-25 Eylül), Bursa, 1998.
 48. Çabalar, M., “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Sığırlarında Parainfluenza Virus-3 (PIV-3), Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1) ve Respiratory Syncytial Virus (RSV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 128-129, (26-28 Eylül), Ankara, 2000.
 49. Gülbahar, M. Y. ve M. Çabalar, “Doğal Koyun Çiçeği Olgularında İmmuno- peroksidaz Çalışmalar”, IV.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 130-131, (26-28 Eylül), Ankara, 2000.
 50. Boynukara, B., M. Çabalar,  T. Gülhan ve S. Aslan, “Van Kedilerinde Escherichia coli K99 ve Rotavirus’un Varlığı Üzerine Araştırmalar”, 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Eylül, Uludağ-Bursa, 2000.
 51. Çabalar, M. ve V. S. Ataseven, “Van Yöresinde Koyunlarda Parainfluenza Virus-3 (PIV-3), Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1) ve Respiratory Syncytial Virus (RSV) Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 148-149, (26-28 Eylül), Ankara, 2000.
 52. Çabalar, M., H. Voyvoda  ve S. Sekin, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt Sığırlarında Enzootik Bovine Leukozis (EBL)’in Seroprevalansı”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 180-183, (4-6 Temmuz), Konya, 2001.
 53. Karaoğlu, M.T., M. Çabalar ve V.S. Ataseven, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Sığır Adenovirus (Tip-1, 2 ve 3) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, II. Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 37-38, (11-13 Ekim), Bursa, 2001. 
 54. Çabalar, M., S. Aslan, ve E. Öğün, “Van Gölü Çevresinde Yaşayan Martıların Dışkılarında Rotavirusların Poliakrilamid Jel Elektroforezis Tekniği ile Araştırılması”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 101, (4-7 Eylül), Malatya, 2002.
 55. Çabalar, M., A. Aksakal ve S. Aslan, “Devekuşlarında (Struthio camelus) Rotavirusların Varlığı Üzerine Bir Araştırma”, 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 208-209, (24-26 Eylül), Konya, 2002.
 56. Çabalar, M. ve T. Karaoğlu, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sığırlarda Bovine Viral Diarrhea (BVD) Virus İnfeksiyonunun Seroepidemiyolojisi”, 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 210-211, (24-26 Eylül), Konya, 2002.
 57. Boynukara, B., M. Çabalar, T. Gülhan ve İ. H. Ekin, “Van Yöresinde Sağlıklı Görülen Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Escherichia coli K99 ve Rotavirus Varlığının Araştırılması”, 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 232-233, (24-26 Eylül), Konya, 2002.
 58. Çabalar, M., “Van Kedilerinde Rotavirusların ELISA ve PAGE Tekniği ile Araştırılması”, 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 102-103, (24-26 Eylül), Konya, 2002.
 59. Aslan, S. ve M. Çabalar, “Evcil Güvercinlerin İshal Olgularında Rotavirusların Araştırılması”, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 208, (10-13 Nisan), Bursa, 2003. 
 60. Kaya, A., Y. Akgül, B. Boynukara, M. Çabalar ve N. Yüksek, “Neonatal Buzağı İshallerinde Etiyolojik Faktörler ve Florfenikol’ün Terapötik Etkinliği Üzerine Araştırmalar”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 117,  (2-5 Temmuz), Van, 2003.  
 61. Çabalar, M., A. Kaya ve S. Arslan, “Van Yöresinde Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Rotavirus ve Coronavirusların Yaygınlığı”, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 16, (2-5 Temmuz), Van, 2003.
 62. Aslan, S. ve M. Çabalar, “Evcil Güvercinlerde Rotavirusların PAGE Tekniği ile Tanısı ve Karakterizasyonu”, 6. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 230 - 231, (14 - 16 Eylül), Elazığ, 2004.
 63. Çabalar, M. ve S. Kozat, “Van Yöresi Koyunlarında Visna-Maedi Enfeksiyonunun Seroprevalansı” 6. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 72-73, (14-16 Eylül), Elazığ, 2004.
 64. Özgünlük, İ. ve M. Çabalar, “Abort Yapmış Koyunlarda Pestivirus Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 87, (5-7 Temmuz), Kars, 2005.
 65. Özgünlük, İ., M. Çabalar ve S. Kozat Van Yöresindeki Koyunlarda PI-3 Virus Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 88,  (5-7 Temmuz), Kars, 2005.
 66. Çabalar, M., İ. Özgünlük ve A. Kaya, “Doğu Anadolu Bölgesindeki Yük Atlarında Rotavirus Antikorlarının Araştırılması” 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 92,  (5 - 7 Temmuz), Kars, 2005.
 67. Çabalar, M., “Van Yöresindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Rotavirus Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması”, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, s. 93, (5-7 Temmuz), Kars, 2005.
 68. Çabalar, M., “Güvercin, Kedi ve Buzağılarda Tespit Edilen Rotavirusların Elektroforetipleri”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 247, (26-30 Haziran), Kuşadası-Aydın, 2006.
 69. Çabalar, M., “Koyunlarda RSV Enfeksiyonunun Sero-İnsidensi Üzerine Bir Araştırma” 7. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 230-231, (26-28 Eylül), Side - Antalya, 2006.
 70. Çabalar, M., İ. Özgünlük ve A. Kaya, “Atlarda Akabane Virus Antikorlarının Araştırılması” 7. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 232-233, (26-28 Eylül), Side-Antalya, 2006.
 71. Biricik, H.S., M. Çabalar ve M.Y. Gülbahar, “Bir Köpekte Oral Papillomatozis Olgusunun Taurolidinle Sağaltımı” X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, s. 27, (9-10 Kasım), İstanbul, 2006.
 72. Gülbahar, M. Y., W. C. Davis, H. Yüksel ve M. Çabalar, “Koyun Çiçeğinde Deri ve               Akciğerdeki Yangısal İnfiltratın İmmunofenotipik Özellikleri”, III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, s. 51, (6-9 Eylül), Elazığ, 2006.
 73. Özgünlük, İ. ve M. Çabalar, “GAP Bölgesi Keçilerinde Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması” IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 48-49, (5-7 Ekim), Lefkoşa-KKTC, 2010.
 74. Özgünlük, İ. ve M. Çabalar, “Şanlıurfa Yöresindeki Koyun ve Keçilerinde Mavidil Virus (BTV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı” IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 196-197, (5-7 Ekim), Lefkoşa-KKTC, 2010.
 75. Çabalar, M. ve S.B. Dağalp, “Türkiye’nin Güneydoğusunda Sığırlarda Mavi Dil ve Akabane Enfeksiyonlarının Serolojik Araştırılması” IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 198-199, (5-7 Ekim), Lefkoşa-KKTC, 2010.
 76. Çabalar, M. ve İ. Özgünlük, “Türkiye’nin Doğusunda Bazı Koyun Sürülerinde Mavidil ve Akabane Enfeksiyonlarının Serolojik Araştırılması” X. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 258-259, (24-27 Eylül), Kuşadası-Aydın, 2012.
 77. Arslan, S., Z. Savrunlu, T. Vural, H. Arslan, M. Yüksel, M.Ş. Şelli, M. Badıllı, R. Demir, M. Aydoğdu ve M. Çabalar, “Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırılması” X. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s. 374-375, (24-27 Eylül), Kuşadası-Aydın, 2012.
 78. Ün, H., M. Çabalar ve İ. Özgünlük, “Küresel Isınmanın Viral Hastalıklara Etkisi ve GAP Bölgesi’ndeki Durum” GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, (23-25 Mayıs), Şanlıurfa, 2013.
 79. Çabalar, M. “GAP Bölgesi’nde Beklenen Viral Zoonozlar” 1. KLİMUD Günleri, GAP İllerinde Yaygın Görülen Enfeksiyonlar, s. 13-16, (13-14 Haziran), Şanlıurfa, 2013.
 80. Özgünlük, İ., N. Yumuşak, H. Ün, R. Yılmaz, M. Çabalar, “Lumpy Skine Disease (LSD) Olgusunun Moleküler ve Histopatolojik Tanısı” XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s.80-81, (21-24 Haziran), Kemer-Antalya, 2014.
 81. Ün, H., İ. Özgünlük ve M. Çabalar, Y. Yücetepe, M. Batmaz, “Şanlıurfa İlinde Mezbahaya Kesim İçin Getirilen Koyunlarda Maedi-Visna Virus Enfeksiyonunun Seroprevalansı” XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s.140-141, (21-24 Haziran), Kemer-Antalya, 2014.
 82. Arslan, S., M. Yüksel, H. Arslan, M.Ş. Şelli, R. Demir, M. Badıllı, D.A. Deniz, T. Vural, Z. Savrunlu, M. Aydoğdu, G. Filik, Ö.F. Ünal ve M. Çabalar, “Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Seroprevalansı ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Değerlendirilmesi” XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s.142-143, (21-24 Haziran), Kemer-Antalya, 2014.
 83. Ün, H., İ. Özgünlük ve M. Çabalar, “Şanlıurfa İlinde Equine Viral Arteritis Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması” XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s.308-309, (21-24 Haziran), Kemer-Antalya, 2014.
 84. Çabalar, M. “Direkt Elektron Mikroskopi (DEM) Yöntemi ile Parapoksvirüslerin Ayırıcı Tanısı” 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 353, (5-9 Eylül), Gaziantep, 2016.
 85. Akdoğan, M.S. ve M. Çabalar, “Şanlıurfa İlinde Yavru Köpeklerin İshal Olgularında Parvovirusların Araştırılması” XV. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s.112, (26-28 Ekim), Şanlıurfa, 2022.
 86. Çoban, A. ve M. Çabalar, “Şanlıurfa İlinde Buzağıların İshal Olgularında Rotavirusların Araştırılması” XV. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), s.113, (26-28 Ekim), Şanlıurfa, 2022.
 87. Çabalar, M. ve Y. Akça, “Viral Hastalıkların Teşhisinde İmmunoperoksidaz”, Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 40,  497-510 (1993).
 88. Boynukara, B. ve M. Çabalar, “Kedilerin Zoonotik Hastalıkları”, Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Derg., 2, 102-110 (1996).
 89. Boynukara, B., M. Çabalar, T. Gülhan ve S. Aslan, “Prevalence of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Turkish Van Cats”, Journal of Small Animal Practice, [Abstract], 42(5), 216 (2001).
 90. Çabalar, M., “Üç Gün Hastalığı Yine Geliyor mu?” Veteriner Dünyası, Sektörel Dergi, 9, 12-13 (2005). 
 91. Çabalar, M., “Hayvan Hareketleri, Kurban Kesim Yerleri ve Kesim Yöntemleri” İnfovet, Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi, 13, 47, (2005).
 92. Özgünlük, İ. ve M. Çabalar, “GAP Bölgesi Keçilerinde Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması” Harran Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Şenliği, [Absract], s. 36, (14-15 Mayıs) Şanlıurfa, 2012.
 93. Arslan, S., M. Yüksel, H. Arslan, M.Ş. Şelli, R. Demir, M. Badıllı, D.A. Deniz, T. Vural, Z. Savrunlu, M. Aydoğdu, G. Filik, Ö.F. Ünal ve M. Çabalar, “Şanlıurfa İlindeki Koyunlarda Maedi-Visna Enfeksiyonunun Varlığı ve Yaygınlığının Araştırılması” Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje Sonuç Raporu (55 sayfa), Proje No: TRC2-11-DFD-66, Şanlıurfa, (2012).